PRIVACYVERKLARING

NVT Design, gevestigd aan Vergtweg 2 5301 TG te Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS VAN NVT DESIGN

NVT Design
Vergtweg 2
5301 TG  Zaltbommel

info@nvtdesign.nl
06-23085426
KVK 67531326

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

NVT DESIGN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld word zonder ouderlijke toestemming.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

NVT Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

NVT Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVT Design) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

NVT Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gravity Forms – een plugin voor wordpress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden bewaard. Mocht u hier gegevens hebben ingevuld, dan blijft dit (alleen inzichtelijk voor NVT Design) bewaard in deze plugin.
 • De mailbox van NVT Design – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van NVT Design. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van NVT Design.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale
  bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen,
  in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang NVT Design nog actief in bedrijf is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NVT Design zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

NVT Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NVT Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

NVT Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van NVT Design. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nvtdesign.nl

OVEREENKOMST FOTO’S & OVERIGE CONTENT

Bij deze geef ik NVT Design toestemming om foto’s en overig beeldmateriaal te gebruiken, voor de site van NVT Design, Facebook, LinkedIn, Pinterest en overige uitingen t.b.v. promotie.

PRICACY BELEID

NVT Design zal de foto’s alleen gebruiken voor de site van NVT Design, Facebook, LinkedIn, Pinterest en overige uitingen t.b.v. promotie voor NVT Design. NVT Design is niet aansprakelijk voor derde die zonder toezegging gebruik maken van beeld & projectmateriaal. De getoonde beelden kunnen afwijken van het getoonde of reeds gerealiseerde project. Aan foto’s en overige content kunnen geen rechten worden ontleend.

to top button